ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ


Ο φούρνος της Αιγιάλης προτείνει διάφορα ψωμιά και πίτες. Μια οικογενειακή επιχείρηση που χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές τεχνικές.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ